Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd hierheen gekomen ?" vroeg zij, hopende het gesprek op een ander onderwerp te brengen, wat ook onmiddellijk gelukte.

,,0 ! voor zoo kort mogelijk slechts, hoogstens vijf of zes jaren," klonk het beslist : ,,Ik moet u ronduit bekennen dat ik er nooit gekomen zou zijn, als vader dat dwaze offer niet van ons beiden had gevergd ; hij meent nu eenmaal niet anders of de Transvaal gaat eene toekomst te gemoet zóó schitterend, dat al wie hier een weinig geestkracht ontwikkelen wil, zeker kan zijn binnen de vijf jaren schatrijk te wezen. Ik geloof het nog maar half, maar nu ik toch eenmaal in deze negerij verdoold ben, zal ik al het mogelijke aanwenden om hier fortuin te maken om zoo spoedig als het slechts zijn kan met mijn buideltje terug te keeren naar Engeland."

„Ja, dat is steeds het oude verlangen, bij alle Europeanen, die overkomen naar Afrika," mompelde Eleanor peinzend : „Herman heeft gelijk als hij dat zegt; vader alleen schijnt eene uitzondering op den regel te maken."

„Hij hunkert evenzeer naar het vaderland teru" als anderen ; maar vader bezit de natuur

o >

van de kat," sprak de jonge man meer openhartig dan eerbiedig : „hij heeft nu eenmaal ontdekt dat hier een prooi voor hem te bemachtigen was, en rustig wacht hij het oogen-

Sluiten