Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bliksemstraal : „Zijn werk schijnt dan toch niet zoo veelomvattend te zijn, als hij wel zou willen doen gelooven, dat hij tijd overhoudt om zoo nu en dan eens uit logeeren te gaan !"

,,Gij schijnt hem evenmin op de handen te dragen als ik," lachte Jack : „maar recht is recht en grooter werkezel kan men niet vinden ; gij kunt er dan ook van op aan, dat hij zaken te behandelen heeft met vader, of althans in deze streek, anders zou hij niet komen. Vacantie is een woord dat niet in zijn dictionnaire staat."

„Jack, antwoord mij oprecht; houdt gij van witte rozen ?"

„Neen, neen, in het minst niet!" riep de jonge Engelschman uit, terwijl er voor het eerst eene wolk kwam over zijn onbezorgd, jongensachtig gelaat : „Men heeft er mij een in de handen willen duwen ; maar zoodra ik bemerkt had welke vinnige doornen zij bezat, heb ik haar zoover mogelijk van mij afgeslingerd."

„Men heeft mij altijd verzekerd dat dit niet mogelijk was met de Witte Roos, dat zij zich aan iemand bleef vastklemmen ?"

„O ! met een weinig voorzichtigheid . . . . ! Er zijn natuurlijk altijd en overal roekeloozen, die met vuur spelen. Ik schreef gulweg aan het bestuur dat ik totaal ongeschikt was voor de zaak, en mij tegenover den eerste den beste verraden zou, zonder het te willen, omdat

Stratenus II 8

Sluiten