Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden. De Boeren zijn slechts Boeren, Sir Cecil, zij verstaan niet eens de kunst zulk een knechtschap van het verhemelte te bewonderen. Terwijl ik hen zoo bezig zag de ruwste spijzen te verorberen, zonder iets anders op het oog te hebben dan het stillen van hun honger, dacht ik onwillekeurig aan Napoleon."

„Waarlijk ?"

,,lk vraag mij af of gij hem als een groot man erkent ?"

„Hoe kunt u daar aan twijfelen ?" en Rhodestan wierp haar een dreigenden blik toe ; want hij gevoelde dat zij voor het oogenblik de overhand had in hun tweegevecht, en dat bewustzijn was iets, dat slechts zelden tot hem kwam en eene vernedering, die hij nooit vergaf.

„O!" lachte zij, zich achterover in haar stoel werpend, en schijnbaar zorgeloos spelend met een waaier, die tot daartoe op tafel naast haar gerust had : „Ik was er niet heel zeker van. Gij herinnert u Gounod, die in zijne gedenkschriften bekent dat er een tijdperk in zijn leven was waarop hij zeide : ,,Ik en Mozart; hoe hij later zeide : „Mozart en ik" en eindigde met alleen Mozart te noemen. Vergeef mij, Sir Cecil, maar ik verdacht u van het eerstgenoemde standpunt trouw te zijn gebleven en, zoo dan al niet luid, toch in uw hart te zeggen : Rhodestan en zijn neefje Bonaparte."

Sluiten