Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beleefdheidsbezoek voor haar over had. Wat is vader toch verstandig mij op dat verzuim te hebben gewezen ! Nog vóór den avond zal ik het hebben hersteld."

Hij was plotseling als herschapen ; alle wolken waren verdwenen van zijn gelaat en hij glimlachte, terwijl hij vervolgde :

,,Ik zal haar beknorren mij dat niet gulweg te hebben gezegd. Mijne Eleanor! Wat zal zij verrast wezen als zij mij daar zoo onverwacht voor zich ziet opdagen ! Jammer genoeg dat die andere gasten er zijn ; maar eenmaal aan hare zijde, zal ik die enkele uren wel doorkomen en daarna keeren wij te zamen teru<r,

J o i

zal het mij wezen als voerde ik opnieuw mijne bruid onze haardstede tegemoet. Hoe kon ik mij toch zoo ongerust maken over niets ? In geen vier dagen een brief! Dat is immers heel verklaarbaar, als men in aanmerking neemt welk een eind de zendboden hebben afteleggen om zulke bladzijden over te brengen, en bovendien heeft zij het zeker van dag tot dag uitgesteld, om mij tevens te melden wanneer zij eindelijk haar verblijf daarginds afbreken kon. Zij moet naar huis verlangen. Daarvan ben ik overtuigd en het is Philias Norton alleen, die haar aan zijne zijde weêrhoudt. Het is meer dan tijd dat ik haar aan zijne dwingelandij ga onttrekken."

Sluiten