Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarover mevrouw en ik hadden te beslissen, en misschien is het beter dat vast te stellen eer dat wij verder gaan."

Hij liep onder het uiten dezer laatste woorden op Philias Norton toe, drukte hem de hand, "vroeg hem om verlof Eleanor een oogenblik alleen te mogen spreken en zich daarop tot haar wendende, hernam hij :

,,Ik zal u niet lang ophouden, liefste ; slechts een paar woorden en de zaak is beslist."

De jonge vrouw was zoo dankbaar een eind te zien komen aan dit pijnlijk tooneel, dat zij zich haastte te antwoorden :

,,0 ! zeker, en onze vrienden zullen mij wel willen verontschuldigen."

,,Een mooie knaap," verklaarde Rhodestan, zoodra beiden verdwenen waren : ,,Ik kan mij voorstellen dat hij het hoofd van een jong meisje op hol bracht, in deze eenzaamheid."

,,Ik kreeg waarlijk medelijden met den armen drommel," verklaarde Philip : ,,Hij was blijkbaar zoo verrukt Eleanor weêr te zien en zij heette hem nauwelijks welkom."

„Comme la plume au vent „Femme var ie . . . ."

zong Sir Cecil lachend : ,,De man, die hart en lot toevertrouwt aan de handen eener dochter Eva's, is altijd onvoorzichtig."

Sluiten