Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent verdient zij geen complimenten. Zij had veel beter gedaan, indien zij haar jongen wilde overgehaald had hier met haar te blijven."

„Dan hadt gij u zeker met zijne ontbolstering belast, mevrouw," spotte Philias Norton.

heel gaarne," antwoordde zij onverstoorbaar : „Ik begrijp zeer goed dat hij Eleanor het hootd op hol bracht. Men zou hem gerust als model voor een Apollo kunnen kiezen, en evenmin als de goden van den Olympus dat zouden doen, verstaat hij dan ook de geheimen der moderne kleeding."

Onder al deze misplaatste aardigheden was het bloed Eleanor naar het hoofd gestegen en zij sprak ijskoud :

„Mijn man heeft den slechten smaak zijne eenzame woning te verkiezen boven dit gezelschap ; maar ik blijf nog enkele dagen hier, ten minste .... indien gij mij niet dwingt hem gelijk te geven."

„Neen, neen, dat zal niemand onzer doen," verzekerde Cunningham : „Daarvoor zal ik wel zorgen; want uw bijzijn te missen ware een al te zware straf."

En het scheen hem waarlijk ernst te zijn tot eiken prijs de jonge vrouw in hun midden te willen behouden ; want met bewonderenswaardigen takt wist hij verder het gesprek aldus te leiden, dat zij door geen enkele opmerking

Sluiten