Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader j ik moet bekennen dat zij heel onverstandig handelt met zóó lang weg te blijven, maar zij zal stellig een dezer dagen voor ons staan en de eerste wezen om hare booze bui te betreuren en Herman vergiffenis te vragen."

„Een booze bui ?" herhaalde de grijsaard, in wiens oog plotseling weêr een lichtstraal flikkerde : „Gelooft gij waarlijk, vrouw, dat wij daarmede hebben te doen ? Dan zou alles nog heel goed terecht kunnen komen, en niemand, die er zich meer over verheugen zou dan ik, want het kind had mijn hart gestolen, ik weet zelf niet waardoor, en het is mij als ontbrak er iets aan mijn eigen geluk, nu ik haar des morgens geen ochtendbezoekje brengen kan en haar zoo ijverig bezig mag zien in haar huishouden; maar het is vreemd dat Herman er mij niets van gezegd zou hebben," voegde hij er nadenkend bij.

„Dat er een kleine twist tusschen hen verrezen was?" riep Elisabeth lachend uit: „Maar man, hoe heb ik het nu met u ? Wil men het ooit voor anderen weten, dat men samen gekibbeld heeft ? En toch doen jonggehuwden dat telkens ; herinner u slechts die dagen uit ons eigen verleden. Wij waren niet wijzer dan de rest en een enkel onhandig daarheen geworpen woord, een schijn van koelheid maakte ons beiden diep ongelukkig; zoo ongelukkig,

Sluiten