Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers haat, geen liefde, tusschen de beide rassen en kan haat ooit sterven ? Zij is thans heengegaan en zal niet tot u wed( rkeeren . .

„Hoe weet gij dat?" riep Herman driftig uit : „Ik heb niemand mijn smart geklaagd, niemand heeft het recht zich met mijn lief of leed in te laten."

„Wat is er dat Tana niet weet? En wat komt er op aan of het een adder is, of wel de zomerwind, die haar de dingen influistert ? Veel ook is er dat zij in de toekomst leest, en het viel haar niet zwaar op uw gelaat te ontcijferen dat de dag reeds geslagen was, waarop tot vervulling zou komen wat niet voor u uitblijven kon ; maar stel u gerust, meester, er nadert een andere dag, die der vergelding. Gansche horden Engelschen zullen zich over Afrika verspreiden, om dit land te rooven met al zijne schatten, en al wat een geweer dragen kan, in deze streken, zal er naar grijpen, om ze neêr te vellen, de huichelaars, die moord en doodslag zullen plegen met den Bijbel in de hand. Dien dag zult gij meê kunnen vechten, Baas Moorbreggen, en de brandende wond uws harten afkoelen in het bloed van den vijand, haar stamgenooten. O! het zal ook Tana s groote dag zijn, met over de borst gevouwen armen zal zij het aanzien hoe de twee blanke volkeren elkander verworgen en lachen zal zij,

Sluiten