Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

Er waren drie jaren verloopen over dezen dag, en de eertijds zoo stille woning van Philias Norton was het vereenigingspunt geworden, waar al de naar de Transvaal reizende Engelschen bijeen kwamen, schijnbaar slechts om bij hun gastvrijen bondgenoot uit te rusten van de vermoeienissen van de reis en met het klimaat vertrouwd te geraken ; maar in waarheid om zijne inlichtingen te ontvangen, betreffende de rol, door hen te vervullen in den steeds naderbij komenden krijg.

Eleanor had beslist geweigerd den haar door Rhodestan opgedragen last te vervullen, en een tijdlang had de man zonder hart of geweten zich afgevraagd of hij zulk eene zelden voorgekomen rebellie niet zou kastijden met de daarvoor uitgeschreven straffe des doods. Eleanor verdiende hem ten volle, zij had vooraf geweten waarmede alle overige leden, zonder onderscheid des persoons eene dergelijke ongehoorzaamheid boetten ; maar al wilde hij het

Sluiten