Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, moeder, neen," had hij zich gehaast te antwoorden : „Laat alles blijven zooals het is. Ik zou dat ook aldus hebben verkozen indien zij ware gestorven, en het is het best ook nu."

„De wereld heeft het arme kind in hare netten verstrikt," was al wat Herman's moeder tegen Eleanor wist in te brengen, zoo vaak het gesprek op hare schoondochter neerkwam : ,,zij was hier zoo voorbeeldig goed en lief, dat geen levend schepsel mij ooit een hard woord over haar zal ontlokken : Het was ons aller ongeluk dat zij aan Norton's roepstem gehoor gaf, toen Philias haar bij zich ontbood, voorgevende ziek te zijn ; maar wie zal haar dat kwalijk nemen ? Herman zelf spoorde haar aan te gaan ; een kind kan toch niet vrijwillig van zijne ouders verwijderd blijven, als hun leven wordt bedreigd. En de Duivel heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, om haar eene vergelijking te laten maken tusschen het leven hier en daarginds, en haar nog bovendien dien aartsverrader Cecil Rhodestan toegezonden, die ons Boeren zoozeer haat, dat het geen wonder is zoo hij er het zijne bij toe heeft gebracht om een hunner voor het leven lang rampzalig te maken."

„Zij bezat toch een eigen vrijen wil, moeder," bromde Lodewijk tusschen de tanden „en niemand wordt gedwongen met een edel hart te

Stratenus II. 13

Sluiten