Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regels uwer huishouding niet veranderen ; heeft

hij zich tevreden te stellen met het deelen

uwer eigen levenswijze, of anders weder heen te gaan."

„Natuurlijk."

„Wij deden meer nog voor onze vreemde gasten en stonden hem stukken af van ons eigen erf, om daarmede hun fortuin te beproeven. Het eenige wat wij eischten was dat het bestuur van algemeene zaken in onze handen blijven zou. Ik herhaal nog eens, in elk gezin zou aldus gehandeld zijn en ieder, wien dit niet beviel, kon rustig naar zijn vaderland terugkeeren. Maar Engeland had door Cecil Rhodestan van onze diamantvelden, onze rijke mijnen gehoord ; die duivel in menschelijke gedaante begon zijn toch steeds op roof belust rijk toe te fluisteren die het slechts een handjevol vastberaden mannen kosten zou om de Transvaal te bemachtigen, en in zijn onbegrensden eigenwaan was hij blind genoeg ons te vergasten op Jameson s strooptocht. De gansche zaak was zoo belachelijk, zoo dom op touw gezet, dat Engeland zich al te zeer tegenover de overige mogendheden schaamde, om te durven erkennen dat de Britsche regeering te voren alles had geregeld en goedgekeurd. O ! aartsdomooren, die gewaand hadden dat een paar honderd rooinekken voldoende zouden zijn om het

Sluiten