Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds vertrokken om zich bij het Engelsche leger te voegen. Zij reisden heel den nacht door, maar tegen den morgenstond ontwaakten zij door een hevigen schok ; een der wielen van het zware voertuig was losgeraakt, de wagen bevond zich juist op eene heuvelhelling en sloeg met hevig geweld op zijde.

Niemand was gekwetst, doch de tocht kon onmogelijk voortgezet worden, aleer men de belangrijke schade aan de kar toegebracht had hersteld en de trage Kaffers mochten door Philias Norton tot spoed aangevuurd worden zooveel hij wilde, er ging zooveel tijd verloren met het halen van werktuigen en verder materiaal op de verafgelegen hoeven, dat het andermaal nacht werd aleer men de reis kon hervatten.

Nog duurde hun tocht voort, dien Philias, wegens de geruchten dat de spoorlijnen hier en daar reeds opgebroken waren, niet per trein durfde afleggen, toen, onder de vele groepen burgers, die hen in galop voorbij trokken, twee ruiters plotseling Eleanor's aandacht gaande maakten. Zij waren in gestrekten draf langs den wagen gereden ; maar vertraagden nu den tred hunner met zweet bedekte paarden en als voelde de jongste van het tweetal, eene prachtige, slanke figuur, de kracht van den op hem rustenden blik, wendde hij zich om in den zadel en ontmoetten zijne oogen die der jonge vrouw\

Sluiten