Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kindeken en zijne moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar totdat ik het ii zeggen zal: want Herodes zal het kindeken zoeken om 't zelve te iloodeti.

XIII. Ilij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeken en zijne moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte.

XIV. en was aldaar tot den dood van Ilerod.es; opdat vervuld zou worden 'tgeen van den Heer gesproken is door den profeet, zei/ae71.de: lJit Egypte heb ik mijnen Xoon geroepen.

Sluiten