Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Als IJeroden zag dat hij van de wijzen bedrogen was, werd hij zeer toornig, en eenigen afgezonden hebbende, heeft hij omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van twee jaren oud en daaronder, naar den tijd dien hij van de wijzen naarstig onderzocht had.

XVI. Toen is vervuld geworden 't geen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: Ken stem is in Rama gehoord, geklag, geween en. veel gekerm; Rachel beweende hare kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat ze niet zijn.

XVII. Toen Herodes nu gestorven was, zie, de engel des Ileeren verschijnt Jozej in den droom, in Egypte,

Sluiten