Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. En daar gekomen zijnde, nam hij zijne woonplaats in de stad genaamd hazarcth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheet en worden.

HOOFDSTUK III.

I. En in die, dagen kwam Johannes de Dooper, predikende in de. woestijn van Judea,

II. en zeggende: Bekeert n, want het. koninkrijk Gods is nabij gekomen.

III. Want deze is het van welken gesproken is door Jesaja den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt zijne paden recht!

Sluiten