Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet dien Zoon en als met aanbieding aan hem van dien Zoon

>.elven.

HOOFDSTUK IV.

T. Het is naar de orde des heils, dat de Heilige Geest den Christen tot de afzondering in de eenzaamheid en tot het ontvluchten van de wereld voert. — Hoenieer men Gode toebehoort, des te meer moet men zich op verzoeking voorbereiden. Zie, tot welk een ongemeene hoogte de liefde en nederigheid in Jezus stijgen, daar hij zich aan de verzoeking des Satans blootstelt, om voor ons de begeerlijkheid des vleesches en de begeerlijkheid der oogen en de grootschheid des levens te overwinnen. — Wij zoeken de eenzaamheid om de verzoeking te ontgaan, en wij doen wel, omdat wij zwak zijn; Jezus gaat naar de woestijn om er verzocht te worden, omdat hij voor ons gaat overwinnen, zijnde uitwendig bekleed met onze zwakheid, maar inwendig vervnld niet zijn goddelijke kracht.

TI. De eerste verzoeking wordt ontleend aan het gevoel van lichamelijke behoefte. Het vasten, evenals iedere andere kruisiging des vleesches, is door Jezus ondergaan en geheiligd; hij heeft er het voorbeeld van gegeven en het gemakkelijk gemaakt.

III. Geenerlei nood, waarin wij geraken, moet ons ooit buiten de gewone ordeningen Gods doen gaan, vermits Jezus zelf dit niet doet. — Het is nooit geraden, wonderen te begeeren ten gevalle van de behoeften des lichaams ; het is doorgaans veel raadzamer, zulke wondereu niet te verlangen, en het veiligste van alles is altijd, God te laten handelen. Men vraagt dikwijls om van een zeker kwaad bevrijd, uit een zekeren nood gered te worden, en zie! het is juist daardoor, dat God ons barmhartigheid bewijzen en ons eeuwig heil bevorderen wil.

TV. Do Voorzienigheid bedient zich van alles en is aan niets

3

Sluiten