Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIX. Zij dun, terstond de netten verlatende, zijn hem nagevolgd.

XX. En hij, vandaar voortgegaan zijnde, cm/ /wee anrfm <Werfm, namelijk Jacobus den zoon van Zebedeus en .Johannes zijnen broeder, in /ie< sf/ujo mrf hunnen vader Zebedeus hunne netten vermakende, en /zeeft hen geroepen.

Sluiten