Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe, dan om buitengeworpen en x'an de mensehen vertreden te worden.

XIV. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn; noch men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn. Laat uw licht alzoo schijnen voor de menschen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

XV. Meent niet, dat ik gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden; ik ben idet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen.

Sluiten