Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII. Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doeit.

XXIII. Maar ik zeg u, dat zoo wie een vrouw aanziet om dezelve te legeeren, die heeft aireede overspel in zijn hart met haar gedaan.

XXIV. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw geheele lichaam in de hel geworpen worde.

Sluiten