Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX. Maar laat uw woord zijn : ja, ja, neen, neen ; wat boven

deze is, is uit den booze.

XXXI. Gij hebt gehoord, dat gezegd is : oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, dat gij den booze niet wederstaat; maar zoo wie u op de rech'erwang slaat, keer hem ook de andere toe.

XXXII. En zoo iemand met u richten wil en uwen rok nemen, laat hem ook den mantel.

Sluiten