Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK.

I. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.

II. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met welke maat gij meet, zal u weder gemeten ivorden.

III. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet.

IV. Of hoe zult gij tot uiven broeder zeggen: Laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitdoe, en zie! er is een balk in uw oog.

Sluiten