Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Gij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit nies broeders oog uit te doen.

VI. Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eeniger tijd dezelve met hunne voeten vertreden en zich omkeerende u verscheuren.

VII. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Sluiten