Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die dezelve vinden.

XV. Maar waclit u van de valsche profeten, welke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven.

XVI. Aan hunne vruchten zult gij ze kennen, druif van doornen, oj vijgen van distelen ?

Leest men ook een

Sluiten