Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX. Zoo zult gij dan dezelve aan hunne vruchten kennen.

XXI. Niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere ! zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

XXII. Velen zullen te dien dage tot mij zeggen: Heere, Heere,

Sluiten