Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben ioij niet in uwen naam geprofeteerd, en in uwen naam duivelen uitgeworpen, en in uwen naam vele krachten gedaan?

XXIII. En alsdan zal ik u openlijk aanzeggen: ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt.

XXIV. Een iegelijk dan, die mijne woorden hoort en dezelve doet, dien zal ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft:

Sluiten