Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. En Je zus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt: maar ga henen, toon u celven den priester en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

V. Als 11 u Jezus te Kapernaüm ingegaan laas, kwam tot hem een hoofdman over honderd, biddende hem en zeggende : Heer ! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen.

VI. En Jezus zeide : Ik zal komen en liem genezen.

Sluiten