Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden te dierzelfder ure.

XIII. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijne vrouwsmoeder te bed liggen, hebbende de koorts.

XIV. En hij raakte hare hand aan, en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen.

XV. Eu als het laat geworden was, hebben zij velen van den duivel bezeten, tot hem gebracht, en hij wierp de booze geesten uit

Sluiten