Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII. Als hij deze dingen tot lien sprak, zie, een overste kwam en aanbad hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg uwe hand op haar, en zij zal leven.

XVIII. En Jezus, opgestaan zijnde, volgde hem en zijne discipelen.

Sluiten