Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXI. En Jezus zich orn/ceerende, en haar ziende, zeide: wees welgemoed, dochter; uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van die ure af.

XXII. En ah Jezus in het huis des oversten kwam, en zag de pijpers en de woelende schare, zeide hij tot hen:

XXIII. Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar slaapt. En zij belachten hem.

Sluiten