Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV. En Jezus omging al de steden en vlekken, leerende in hunne synagogen, en predikende het evangelie des koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

XXXV. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.

'XXXVI. Toen zeide hij tot zijne discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige:

Sluiten