Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXVIII. En ook mee haren des hoofd» zijn allen geteld.

XXIX. Vreest dan niet, gij gaat vele muschkens teboven.

XXX. Len iegelijk dan, die mij belijden zal voor de mensclien, dien zal ik ook belijden voor mijnen Vader, die in de hemelen is.

Sluiten