Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

discipeltn bevelen te geven, dat hij van daar voortging om Ie leeren en te prediken in hunne steden.

II. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende van de werken van Christus, zond twee van zijne discipelen.

III. En zeide tot hem : zijt gij degene die komen zoude, of verwachten wij eenen anderen ?

IV. En Jezus antwoordde en zeide tot hen : Gaat heen en bood-

Sluiten