Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wien werpen ze dan uwe zonen uit ? J) aar om zullen die uwe rechters zijn.

XXIV. Maar indien ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zoo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen.

XXV. Of hoe kan iemand in het huis eens sterken inkomen, en zijne vaten ontrooven, tenzij dat hij eerst den sterke gebonden hebbe, en alsdan zal hij zijn huis berooven.

XXVI. Wie met mij niet is, die is tegen mij; en wie met mij niet vergadert, die verstrooit.

Sluiten