Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. Dan zegt hij: Ik zal wederkeeren in mijn huis, vanwaar ik uitgegaan ben, en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd.

XLI. Dan <jaat hij heen, en neemt met zich zeven andere geesten, boozer dan hijzelf, en ingegaan zijnde wonen zij aldaar; en het laatste van dien menseh wordt erger dan het eerste. Alzoo zal het ook met dit boos geslacht zijn.

Sluiten