Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg, en de vogelen kwamen en aten datzehe op.

V. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had; maar als de zon opgegaan was, zoo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord.

VI. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelve.

VII. En een ander deel viel 'in de goede aarde en gaf vrucht,

Sluiten