Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de ooren zwaarlijk gehoord, en hunne oogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eeniger tijd met de oogen zouden zien, en met de ooren hooren, en met het hart verstaan, en zich bekeeren, en ik hen geneze.

XV. Doch uwe oogen zijn zalig, omdat zij zien, en uwe ooren, omdat zij hooren.

Sluiten