Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXIV. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij tiaar huis. En zijne discipelen kwamen tot hein, zeggende : Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.

XXX\ . En hij antwoordende zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des menschen:

XXX"V I. en de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des boozen;

Sluiten