Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVIII. En hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk schriftgeleerde, m het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijnen schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.

XLIX. En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar.

L. En gekomen zijnde in zijn vaderland, leerde hij hen in hunne synagoge, zoodat zij zich ontzetteden, en zeiden: Vanwaar komt deze die wijsheid en die krachten f

Sluiten