Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilezi met </< „oon des timmermans? En is zijne moeder met genaamd Maria, en zijne broeders Jakobus en Joses en Simon en Judas ? En zijne zusters, zijn ze niet allen bij ons? Vanwaar komt dan dezen dit alles ?

LIL En zij icerden aan hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis.'

Sluiten