Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII. Maar ter vierde nachtwaak kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee.

XXIII. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het is een spook,el; en zij schreeuwden van vrees.

XXIV. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende : Zijt goeds moeds, ik ben het, vreest niet!

Sluiten