Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. En als zij hl het schip geklommen waren, stilde de wind.

XXX. J)ie nu in het schip waren kwamen en aanbaden hem, zeggende: Waarlijk, gij zijt Gods Zoon!

XXXI. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Gennesareth. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat geheele omliggende land, en brachten tot hem allen, die kwalijk gesteld ivoren.

Sluiten