Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Want God heeft geboden, zeggende: Eer uwen vader en moeder; en : Wie vader oj moeder vloekt, die zal den dood sterven.

IV. Maar gij zegt: Zoo wie tot vader oj moeder zal zeggen : [let is eene gave, zoo wat u van mij zou kunnen te nutte Jcomen,

Sluiten