Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX\ II. En Jezus, zijne discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontjerming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij mij gebleven zijn, en niet hebben wat zij eten zouden; en ik wil hen niet nuchteren van mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken.

XXVIII. En zijne discipelen zeiden tot hem: Vanwaar zullen wij zoovele bronden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een groote schare zouden verzadigen ?

XXIX. En Je zus zeide tot hen: Hoeveel broorJen hebt gij? Zij

Sluiten