Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeiden: zeven en weinige vischjes.

XXX. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde.

XXXI. En hij nam de zeven brooden en de visschen, en als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijne discipelen, en de discipelen gave ze aan de schare.

XXXII. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op het overschot der brokken, zeven volle manden.

XXXIII. En die daar gegeten hadden waren vier duizend man-

Sluiten