Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vleesch en bloed heeft u dat

' ytwc nutiLi/u,

mac»- »ny« JW,,., die in de hemelen is.

XV. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zet

ik mijne gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.

XVI. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen ; en zoo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen

Sluiten