Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX. Doch Jezus antwoordende, zeide tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles we,!er oprichten ;

, ' °"r lk :eg U' dat Elia nu ^omen is, en zij hebben aan h m gedaan al wat zij hebben gewild-, doch alzoo zal ook de Zoon des memchen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen, dat hij hun van Johannes den Dooper gesproken had.

XI En als zij bij de scharen gekomen waren, kwam tot hem een mensch, rallende voor hem op de knieën en zeggende: Heer! ontferm over mijnen zoon, want hij is maanziek en in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in 't vuur en menigmaal in 't water

Sluiten