Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden aarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen ?

XVI. En Jezus zezde tot hen : Om uws ongeloofs teil; want voorwaar zeg tk u: zoo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij ~oud tot dezen berg zeggen: ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan, en niets zal u onmogelijk zijn.

XVII. Maar dit geslacht caart niet uit dan door bidden en vasten.

Sluiten