Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XV. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heejt, ga heen en bestraf hem tusschen u en hem alleen ; indien hij u hoort, zoo hebt gij uwen broeder gewonnen ;

XVI. maar indien hij u niet hoort, zoo neem nog één of twee met u, opdat in den mond van twee of drie aetuiaer, nllo

' «7 J ^ KMj

besta.

XVII. En indien hij denzelven geen gehoor geeft, zoo zeg het der gemeente, en indien hij ook der gemeente geen gehoor geejt, zoo zij

Sluiten