Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII. Zij zeiden dan tot hem: Waarom heeft dan Mozes geboden eenen scheldbrief te (teren en haar te verlaten ?

VIII. Hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid, uwer harten u toegelaten uwe vrouwen te verlaten, maar van den beginne is het alzoo niet geweest.

IX. Maar ik zeg u, dat zoo wie zijne vrouw verlaat anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt die doet ook overspel.

Sluiten