Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII. Jezus zeide tot hem: Zoo gij wilt volmaakt zijn, pa henen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een en schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg mij.

XIX. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

XX. En Jezus zeide tot zijne discipelen : Voorwaar ik zeg u, dat

Sluiten